Gravesøknader i Eidsvoll kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Eidsvoll kommune

Graving i Eidsvoll kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.eidsvoll.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/139 Bergertunet Gravearbeid SUNDBYVEGEN BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 28.08.2017 01.10.2020
18/222 Bygge annleggsvei og ny driftsvei for bane nor Gravearbeid Ålborgvegen CARL C FON AS 19.11.2018 01.08.2020
19/17 Lensmannstunet Gravearbeid Tormod Knutsens veg OLE MARTIN ALMELI AS 24.01.2019 30.11.2020
19/26 boring for fundament langs jernbane spor Gravearbeid Camilla Colletts veg NCC NORGE AS 01.03.2019 31.12.2021
19/37 FV501 Minnesund Gravearbeid Byrudstuvegen, Parallellvegen KIM STEINSHOLT AS 18.03.2019 29.05.2020
19/40 Omlegging Camilla Colletsvei Gravearbeid Camilla Colletts veg NCC NORGE AS 25.03.2019 31.12.2020
19/43 Morkvegen - Utgraving av tomt og VA arbeider Gravearbeid Mork OLE MARTIN ALMELI AS 08.04.2019 24.08.2020
19/154 Stensbyvegen Gravearbeid Trondheimsvegen KIM STEINSHOLT AS 29.07.2019 29.05.2020
19/168 Omlegging VL400 ifbm Coop Gravearbeid Hammerstadvegen AF GRUPPEN NORGE AS 12.08.2019 01.07.2020
19/188 92/883,bjørnsrud skog Gravearbeid Mosvingen TERJE HAGELØKKEN AS 29.08.2019 23.12.2020
19/189 Sollitoppen, Torget 5 Gravearbeid Marte Marjas veg, Torget HULLEBERG & BØ AS 02.09.2019 31.12.2020
19/203 Sundbyvegen-Avløpsledning Gravearbeid Sundbyvegen NORDBY MASKIN AS 01.10.2019 31.07.2020
19/212 Riggplass Sundbyvegen Gravearbeid Sundbyvegen NORDBY MASKIN AS 01.10.2019 01.08.2020
19/237 Kabelgrøft til Byrudstuvegen Gravearbeid Tulipanvegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 21.10.2019 01.08.2020
19/238 Stensbyvegen v Trondheimsvegen Gravearbeid Stensbyvegen KIM STEINSHOLT AS 28.10.2019 29.05.2020
19/240 Damtjern ny ledning Røyse Melby Gravearbeid Kjerkelinna BRØDRENE NORDAHL AS 24.10.2019 01.06.2020
19/246 Bjørnli VVS Gravearbeid Bjørnsrudvegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 04.11.2019 31.12.2020
19/282 Utvidelse bil og sykkelparkering Eidsvoll verk stasjon Gravearbeid Sagmovegen HUSER ENTREPRENØR AS 02.12.2019 11.05.2020
19/289 fiberfremføring Gravearbeid Eidsvollvegen BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 07.01.2020 14.05.2020
19/294 Trykkøkningsstasjon Gravearbeid Elstadlia NORDBY MASKIN AS 13.12.2019 29.02.2020
20/13 Ny v/a Ålborgvegen Gravearbeid Ålborgvegen NCC NORGE AS 23.01.2020 30.09.2022
20/17 Finnbråten-trykkøkning Gravearbeid Elstadlia NORDBY MASKIN AS 27.01.2020 31.05.2020
20/19 Coop Hammerås Gravearbeid Eidsvollvegen VEFLEN ENTREPRENØR AS 28.01.2020 28.02.2020
20/21 Folkeparken 13A Gravearbeid Folkeparken MATHISEN GRAVERSERVICE AS 31.01.2020 29.02.2020
20/25 Råholtgutua 2 Gravearbeid Råholtgutua MATHISEN GRAVERSERVICE AS 31.01.2020 29.02.2020
Viser 1 - 25 av 29 1 2 >