Gravesøknader i Eidsvoll kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Eidsvoll kommune

Graving i Eidsvoll kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.eidsvoll.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/139
Entreprenør BRØDRENE GUDBRANDSEN AS
Start 28.08.2017
Slutt 01.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier SUNDBYVEGEN 47 -49
Søknad gjelder VA-anlegg, se <a target="_blank" href="https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Virksomheter/Kommunalteknikk/Avlop/VA-Norm-Rev//">VA-norm</a>, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.08.2017
Tittel Bergertunet
Byggherre
Organisasjon: IDEHUS ROMERIKE AS (orgnr.: 989384899)
Kontaktperson: Pål Østby (tlf.: 92016800)
Stedsansvarlig
Magne Frodahl (tlf.: 95963285)
Ansvarshavende
Håvard Lundby (tlf.: 41418602)