Gravesøknader i Eidsvoll kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Eidsvoll kommune

Graving i Eidsvoll kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.eidsvoll.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/17
Entreprenør OLE MARTIN ALMELI AS
Start 24.01.2019
Slutt 30.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tormod Knutsens veg 2 -9
Søknad gjelder VA-anlegg, se <a target="_blank" href="https://www.eidsvoll.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/va-norm-rev6_nov-2012.pdf//">VA-norm</a>, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.01.2019
Tittel Lensmannstunet
Byggherre
Organisasjon: BYGGMESTER JOHS GRANÅS AS (orgnr.: 960090047)
Kontaktperson: John Opset (tlf.: 91657377)
Stedsansvarlig
Trond Erik Melby (tlf.: 99217832)
Ansvarshavende
Terje Nordvi (tlf.: 90529160)